Mã lỗi máy lạnh Samsung, Panasonic, Daikin

MÃ LỖI MÁY LẠNH SAMSUNG

ma-loi-may-lanh-samsung

 1. E1:  Giải thích và kiểm tra = dàn lạnh nhiệt điện trở phòng lỗi – Mở hoặc đóng mạch – Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết. Operation = Hoạt động, Flashing Display Timer = Màn hình nhấp nháy Timer = Turbo = Yes Turbo = Có.
 2. E2: Giải thích và kiểm tra = dàn lạnh ống nhiệt điện trở lỗi – – Open hay bị đóng mạch – Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết. Operation = Hoạt động, Flashing Display Timer = Màn hình nhấp nháy Timer = Turbo = Yes Turbo = Có.
 3. E3: Giải thích và kiểm tra = dàn lạnh quạt trục trặc động cơ – Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết.Operation = Hoạt ộng, Flashing Display Timer = Màn hình nhấp nháy Timer = Turbo = Yes Turbo = Có.
 4. Er – 01: Lỗi cảm biến nhiệt độ dàn lạnh.
 5. Er – 05: Lỗi cảm biến nhiệt độ dàn lạnh.
 6. Er – 06: EPROM lỗi.
 7. Er – 11: Bất thường gia tăng hoạt động hiện tại
 8. Er – 12: Bất thường tăng nhiệt độ OLP.
 9. Er – 13: Bất thường gia tăng của nhiệt độ xả.

 

MÃ LỖI MÁY LẠNH PANASONIC

(Dòng máy từ 2007 – 2010)

ma-loi-may-lanh-panasonic

 1. 11H: Lỗi đường truyền giữa dàn lạnh và dàn nóng.
 2. 12H: Lỗi khác công suất giữa dàn nóng và dàn lạnh.
 3. 14H: Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng.
 4. 15H: Lỗi cảm biến nhiệt máy nén.
 5. 16H: Dòng điện tải máy nén quá thấp.
 6. 19H: Lỗi quạt dàn lạnh trong nhà.
 7. 23H: Lỗi cảm biến nhiệt độ dàn lạnh.
 8. 25H: Mạch e-ion lỗi.
 9. 27H: Lỗi cảm biến nhiệt độ.
 10. 28H: Lỗi cảm biến nhiệt độ giàn nóng.
 11. 30H: Lỗi cảm biến nhiệt độ ống ra của máy nén.
 12. 33H: Lỗi kết nối giữa dàn nóng và dàn lạnh.
 13. 58H: Lỗi mạch PATROL.
 14. 59H: Lỗi mạch ECO PATROL.
 15. 97H: Lỗi quạt dàn nóng.
 16. 99H: Nhiệt độ dàn lạnh quá thấp. ( đóng băng )
 17. 90F: Lỗi trên mạch PFC ra máy nén.
 18. 91F: Lỗi dòng tải máy nén quá thấp.
 19. 93F: Lỗi tốc độ quay máy nén.
 20. 95F: Nhiệt độ dàn nóng quá cao.
 21. 96F: Quá nhiệt bộ transistor công suất máy nén (IPM)
 22. 97F: Nhiệt độ máy nén quá cao.
 23. 98F: Dòng tải máy nén quá cao.
 24. 99F: Xung DC ra máy nén quá cao.

 

MÃ LỖI MÁY LẠNH DAIKIN

ma-loi-may-lanh-daidin

 1. P4: Lỗi cảm biến nhiệt độ cánh tản nhiệt Invecter. Lỗi boar mạch.
 2. PJ: Lỗi cài đặt công tắc dàn nóng.
 3. D0: Thiếu gas. Lỗi do cảm biến nhiệt (R4T,R3T). Lỗi cảm biến ngoài trời thấp. Lỗi do dàn nóng.
 4. D2: Nguồn điện cắt không đều. Mất pha. Lỗi boar mạch, máy nén, moto quạt. Lỗi dây truyền tín hiệu.
 5. D3: Lỗi do vận hành kiểm tra.
 6. D4: Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa các dàn lạnh và dàn nóng.
 7. D5: Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa dàn lạnh và Camera. Lỗi có thể do dây điều khiển.
 8. D7: Lỗi đường truyền do kết nối giữa các dàn nóng.
 9. D8: Lỗi đường truyền tín hiệu giữa Camera “M” và “S”.
 10. D9: Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa các dàn lạnh và dàn nóng không cùng một hệ thống. Lỗi boar dàn lạnh.
 11. DI: Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa Camera điều khiển trung tâm và dàn lạnh. Lỗi boar.
 12. DT: Hệ thống lạnh chưa được áp dụng không tương thích dây điều khiển /đường ống ga. Lỗi boar dàn lạnh. Van chặn gas chưa mở.
 13. L4: Lỗi nhiệt độ cánh tản biến cảm tăng.
 14. L5: Máy nén biến tần bất thường.
 15. L6: Lỗi do dòng biến cảm không bình thường. Lỗi boar mạch In vecter.
 16. L9: Lỗi do sự khởi động máy nén biến tần. Van chặn gas chưa mở. Lỗi boar.
 17. LC: Lỗi do kết nối gữa boar Invecter và boar điều khiển.

Khi cần tư vấn và sua may lanh. Hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi.

SỬA ĐIỆN LẠNH © 2016